\
NEN7510

Informatiebeveiliging is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in de zorg. De kernbegrippen zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Ongeacht het type gegevens behandelen wij deze volgens deze drie kernbegrippen. Conview Care is de zorgoplossing van Leertouwer b.v. Met de NEN7510 certificering tonen wij aan dat Leertouwer en ook Conview Care volledig werken conform de NEN7510.

Nen7510 nen 7510 iso 27001 iso27001 leertouwer conview care domotica camera's sensors sensoren
ISO27001

Certificaat NEN 7510 voor informatiebeveiliging behaald!

Conview Care is gecertificeerd voor ISO27001: de norm voor informatiebeveiliging. Conview Care gaat op een verantwoorde manier om met uw gegevens en informatie. De certificering geeft garantie dat wij onze informatiebeveiliging op orde hebben. Conview Care maakt onderdeel uit van Leertouwer. De scope van de certificering is het gehele bedrijf Leertouwer met al haar werkprocessen. Zo kunt u erop vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met informatie. De definitie luidt: “Het treffen van maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle vormen van informatie binnen een organisatie te waarborgen en de eventuele gevolgen van incidenten te beperken tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.” De ISO27001-certificering staat voor een continu proces van verbetering dat door jaarlijkse externe audits getoetst wordt. Hierdoor blijven we constant alert om alles rondom informatieveiligheid goed op orde te hebben en houden.

Copyright 2014 - 2020 | Proclaimer & privacy