\
04 juni 2017

BOQUE – referentiecase Emergis

Technische ondersteuning van personeel in zorginstellingen biedt steeds meer mogelijkheden. Met technologie creëren we nieuwe oplossingen voor het 24/7 beheren van zorggebouwen en het verlenen van zorg op maat. Toch mag de techniek nooit leidend zijn. “Het gaat om mensen en om de kwaliteit van werken en leven”, vertelt Jasper Coppes van Leertouwer (red.: inmiddels is Jasper niet meer werkzaam bij Leertouwer) over de implementatie van Conview Care bij Emergis in Kloetinge.

“Emergis is een grote GGZ-instelling in Zeeland met vooruitziende technische dienst die goed op de hoogte is van de laatste stand van zaken met betrekking tot de ICT”, vertelt Coppes. “Toen de organisatie het bestaande pand renoveerde, wilde ze de veiligheid van het personeel en de cliënten nog beter waarborgen. Met deze vraag kwam Emergis bij ons.” In eerste instantie lijkt dat een technische vraag, maar terwijl zijn collega Kees van Luttikhuizen vertelt over de gesprekken die met de zorginstelling zijn gevoerd, wordt steeds duidelijker dat techniek slechts ondersteunend is. “Een zorggebouw moet maximaal comfort bieden voor bewoners én een prettige en veilige werkplek zijn voor medewerkers. Techniek faciliteert deze doelstelling. Voorwaarde is wel dat het – zoals Conview Care – de flexibiliteit heeft om huidige en toekomstige techniek en innovaties te combineren tot een toekomstvaste oplossing zodat de zorg écht ondersteund en verbeterd wordt. .”

Veiligheid

“Waar het om gaat is dat mensen zich veilig voelen bij Emergis”, vervolgt hij. “Dat er ondersteuning is als er calamiteiten zijn, maar vooral ook dat de rust bewaard blijft. Over dit soort zaken hebben we samen met Emergis in het adviestraject lang gesproken. Zo werd duidelijk welke behoeften zij had. Daar kwam nog geen hard- of software oplossing aan te pas.” Wat tijdens de sessies naar voren kwam was dat direct bij de alarmering duidelijk moest zijn waar calamiteiten zich voordoen én dat het wenselijk is dat problemen – indien mogelijk – binnen het eigen zorgteam opgelost worden. “Met Conview Care kunnen we aan deze behoefte invulling geven. Bijvoorbeeld door direct nadat er op de ‘alarmknop’ van de mobiele telefoon is gedrukt de verbinding met een collega die het dichtst in de buurt is open te stellen. Deze kan dan meeluisteren en daarop anticiperen; door er zelf heen te gaan of extra ondersteuning te vragen. Maar de medewerker zelf kan bij dreigende situaties natuurlijk ook direct extra hulp inroepen. Voor de ondersteunende diensten is namelijk zichtbaar waar deze zich bevindt.”

Locatiebepaling

Locatiebepaling is nog redelijk nieuw, maar biedt veel voordelen. Coppes: “Weten waar personeel is, is zeker als situaties onoverzichtelijk zijn erg belangrijk. In Kloetinge was het mogelijk om locatiebepaling te integreren. De instelling beschikt over een goede ICT-omgeving, wat nodig is omdat de berekening van de locatie gebeurt vanuit het wifi-netwerk.” Bovendien zorgde Leertouwer dat de nieuwe functionaliteiten in de bestaande systemen geïntegreerd werden. “Wij zijn geen klassieke leverancier van hard- of software. We werken merkonafhankelijk en zorgen dat techniek aansluit op het zorgproces, maar ook op de bestaande omgeving. Wat wij bieden is optimalisatie van processen. Daarom inventariseren we eerst hoe de ICT-infrastructuur is opgebouwd en zorgen we daarnaast dat processen goed op elkaar afgestemd blijven. Het trainen en begeleiden van de zorgmedewerkers in het gebruik van deze techniek is daar ook onderdeel van. Zeker wanneer je – zoals bij Emergis – extra functionaliteiten toevoegt wil je dat het overzicht bewaard blijft en de veiligheid en continuïteit gewaarborgd zijn.”

Technische ondersteuning van personeel in zorginstellingen biedt steeds meer mogelijkheden.

Copyright 2014 - 2020 | Proclaimer & privacy