\
19 december 2019

Veilige vrijheid binnen de Wet zorg en dwang

Dankzij domotica krijgen cliënten in zorginstellingen steeds meer vrijheid. Bovendien is toezichthouden voor zorgverleners een stuk eenvoudiger en minder tijdrovend. Maar het heeft wel gevolgen voor de privacy van cliënten. Hoe geef je op individueel niveau maximale vrijheid en zorg je tegelijkertijd dat veiligheid op ieder moment is gegarandeerd en hoe maak je een verantwoorde afweging tussen privacy en de mogelijkheden van techniek?

Hoe ga je om met privacy?

Bij Conview Care zien we zorgdomotica niet als gedwongen zorg, maar als vrijwillige zorg en vervanger van fysieke vrijheidsbeperking. In plaats van een volledig gesloten afdeling geloven wij in individuele vrijheidsbeperking. Hoe ver de vrijheid gaat, wordt zo mogelijk besloten in overleg en met toestemming van de cliënt. Als dit om cognitieve redenen niet (meer) mogelijk is, gaat dit in overleg met de directe betrokkenen of de behandelende arts. Uiteraard wordt dat regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast. Wij adviseren om de maatregelen in te zetten die het minste effect hebben op de privacy. Door dit in overleg én met toestemming te doen, is zorgdomotica vrijwillige zorg.

Standaard techniek, individuele afweging

Binnen de nieuwe wetgeving wordt uitgegaan van het ‘nee, tenzij…’ principe. Dit houdt in dat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van collectieve oplossingen. Met elke cliënt wordt besproken welke technische oplossingen de veiligheid vergroten zonder de privacy onnodig aan te tasten. Zo bereik je met een minimale inzet van techniek een maximaal effect voor de veiligheid en vrijheid van iedere cliënt.

Waarborg de waardigheid van cliënten

De Wet zorg en dwang vraagt om gedragsverandering binnen zorgorganisaties. Als Conview Care helpen we organisaties met de techniek, maar belangrijker, met het creëren van draagvlak. De uitvoering vraagt om een andere manier van denken, primair bij verzorgenden en verpleegkundigen, maar zeker ook bij artsen, het management en de familie van de cliënt. Want samen bereik je de beste oplossing waarbij de waardigheid van de cliënt maximaal is gewaarborgd.

Whitepaper Wet zorg en dwang

Lees meer over de relatie tussen de Wet zorg en dwang en domotica en de wetenschappelijke onderbouwing in het uitgebreide whitepaper. Hierin vind je onder andere:

  • Ethische argumenten rondom privacy in de zorg
  • Verantwoordelijkheden rondom de inzet van domotica
  • Hoe maximale privacy én vrijheid worden gewaarborgd
Copyright 2014 - 2020 | Proclaimer & privacy